เช่น

ภาษาอังกฤษ


prep like
ความหมายเหมือนกับ: เหมือน , อย่าง , ราวกับ
คำที่เกี่ยวข้อง: as
ตัวอย่างประโยค: เขาทำตัวเช่นพระเอก
conj such as
ความหมายเหมือนกับ: อาทิ , ตัวอย่างเช่น
คำที่เกี่ยวข้อง: for example , for instance
ตัวอย่างประโยค: โรงภาพยนตร์แห่งนี้ฉายหนังหลายประเภท เช่น หนังสงคราม หนังรัก หนังประวัติศาสตร์