เชื้อโรค

ภาษาอังกฤษ


n virus
ความหมายเหมือนกับ: เชื้อไวรัส
n germ
คำที่เกี่ยวข้อง: pathogen
n virus