เชื้อสาย

ภาษาอังกฤษ


n family
ความหมายเหมือนกับ: วงศ์ตระกูล
n nationality
ความหมายเหมือนกับ: ชนชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: citizenship
n family
ความหมายเหมือนกับ: ตระกูล
คำที่เกี่ยวข้อง: ancestor , lineage , extraction , race , clan
n lineage
ความหมายเหมือนกับ: เชื้อแถว
คำที่เกี่ยวข้อง: parentage
n descent
ความหมายเหมือนกับ: สายเลือด
คำที่เกี่ยวข้อง: lineage , blood relation , extraction , blood line
n family
ความหมายเหมือนกับ: ตระกูล , เหล่ากอ , วงศ์วาน , สกุล
คำที่เกี่ยวข้อง: lineage , descent , stock
n family
ความหมายเหมือนกับ: วงศ์ , สกุล , เครือญาติ , วงศ์วาน , สายเลือด
คำที่เกี่ยวข้อง: lineage , pedigree , clan , parentage
n lineage
ความหมายเหมือนกับ: รากเหง้า
คำที่เกี่ยวข้อง: bloodline , pedigree , ancestry , origin , descent
n family
ความหมายเหมือนกับ: ตระกูล , เผ่าพันธุ์ , ประยูรญาติ , ประยูร , ญาติ , วงศ์ตระกูล , เครือญาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: lineage , race , stock , pedigree , ancestry
n relative
ความหมายเหมือนกับ: ตระกูล , เผ่าพันธุ์ , ประยูรวงศ์ , ประยูร , ญาติ , วงศ์ตระกูล , เครือญาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: relation , kinsfolk , family
n family
ความหมายเหมือนกับ: ตระกูล , เผ่าพันธุ์ , ประยูรญาติ , ประยูรวงศ์ , ญาติ , วงศ์ตระกูล , เครือญาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: lineage , race , stock , pedigree , ancestry
n ethnic
ความหมายเหมือนกับ: เชื้อชาติ , เผ่าพันธุ์ , เผ่า
คำที่เกี่ยวข้อง: race , tribe , lineage , origin stock
n lineage
ความหมายเหมือนกับ: เชื้อชาติ , วงศ์ตระกูล
คำที่เกี่ยวข้อง: descendant , pedigree , nationality , family
n lineage
ความหมายเหมือนกับ: ลูกหลาน , เลือดเนื้อเชื้อไข , สายโลหิต , สายเลือด
คำที่เกี่ยวข้อง: descendant , pedigree , parentage , clan
n ancestry
ความหมายเหมือนกับ: กำเนิด , เทือกเถา , เผ่าพันธุ์ , ตระกูล , วงศ์วาน
คำที่เกี่ยวข้อง: lineage , birth , pedigree , genealogy , descendants , background
n lineage
ความหมายเหมือนกับ: ตระกูล , เทือกเถา
คำที่เกี่ยวข้อง: family , ancestry , antecedents , genealogy
n tribe
ความหมายเหมือนกับ: เหล่ากอ , พงศ์พันธุ์ , เหล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: race , clan , family , people
n lineage
คำที่เกี่ยวข้อง: ethnic group , origin , stock , clan
n lineage
ความหมายเหมือนกับ: สายโลหิต
คำที่เกี่ยวข้อง: descendant , pedigree , parentage , clan , blood , genealogy , heredity

คำที่มี "เชื้อสาย" ในคำ


สืบเชื้อสาย v descend
คำอธิบาย: ต่อเนื่องสกุลตามเชื้อสายมาโดยตรง
ความหมายเหมือนกับ: สืบสกุล , สืบทอด , สืบสาย
ตัวอย่างประโยค: สามีของเธอสืบเชื้อสายมาจากเจ้าทางเหนือ

การสืบเชื้อสาย n descentค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top