เชื่อใจ

ภาษาอังกฤษ


v trust
ความหมายเหมือนกับ: ไว้ใจ , วางใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: believe in , confide , have confidence in
คำตรงข้าม: ระแวง , แคลงใจ
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายเชื่อใจสาวใช้คนใหม่มาก