เชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ


v be skilled
ความหมายเหมือนกับ: สันทัดจัดเจน , ช่ำชอง , ชำนิชำนาญ , จัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: be proficient , be expert at/in , be experienced
ตัวอย่างประโยค: หมอท่านนี้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นพิเศษ

คำที่มี "เชี่ยวชาญ" ในคำ


ระบบผู้เชี่ยวชาญ n expert system
คำอธิบาย: ระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
ตัวอย่างประโยค: ระบบผู้เชี่ยวชาญถูกออกแบบให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญ n experienced person
ความหมายเหมือนกับ: มือเก๋า , ผู้ชำนาญ , ผู้ช่ำชอง , มืออาชีพ
คำตรงข้าม: มือใหม่

ความเชี่ยวชาญ n experience
ความหมายเหมือนกับ: ความช่ำชอง , ความจัดเจน , ความชำนาญ

ผู้เชี่ยวชาญ n expert
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ชำนาญพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ n expert
ความหมายเหมือนกับ: ความชำนาญ , ความจัดเจน

ความเชี่ยวชาญ n skill
ความหมายเหมือนกับ: ความเจนจัด , ความชำนาญ , ความช่ำชอง

ความเชี่ยวชาญ n expert
ความหมายเหมือนกับ: ความเก่ง , ความจัดเจน , ความชำนิชำนาญ

ความเชี่ยวชาญ n skill
ความหมายเหมือนกับ: ความสามารถ , ความชำนาญ , ความจัดเจนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top