เฉื่อยชา

ภาษาอังกฤษ


v be inactive
ความหมายเหมือนกับ: ชักช้า , อืดอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: be slow , be inert , be sluggish
คำตรงข้าม: กระตือรือร้น , กระฉับกระเฉง
ตัวอย่างประโยค: การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาง ภาคสังคม ซึ่งเคยเฉื่อยชา ได้ถูกกระตุ้นให้มีความตื่นตัวมากขึ้นตามลำดับ