เฉื่อย

ภาษาอังกฤษ


v slow
ความหมายเหมือนกับ: เชื่องช้า , ช้า , อืดอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: decelerate
คำตรงข้าม: รวดเร็ว , กระฉับกระเฉง
ตัวอย่างประโยค: เขาเริ่มทำงานจริงๆ จังๆ อีกครั้งหลังจากที่เฉื่อยมานาน
adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , เชื่องช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: sluggishly , inertly
คำตรงข้าม: รวดเร็ว , กระฉับกระเฉง
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาหนึ่งของเขาที่ทำให้หัวหน้าไม่พอใจบ่อยๆ ก็คือ เขาทำงานเฉื่อยมาก
adj slow
คำที่เกี่ยวข้อง: inert , gently
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินทอดตัวให้ล้อแปะที่พื้นปลายทาง วิ่งพอดีด้วยแรงเฉื่อยที่เหลืออยู่
adj passive
ความหมายเหมือนกับ: ไม่สนใจ , ไม่ใส่ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: inactive , leisurely
ตัวอย่างประโยค: คำสั่งสอนที่ว่า เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกแขวนคอ ทำให้คนไทยเป็นคนเฉื่อยต่อปัญหาส่วนรวมของสังคม