เฉียด

ภาษาอังกฤษ


v approach
คำอธิบาย: จวนจะถูก, ใกล้เคียง, จวนจะถึง
ความหมายเหมือนกับ: เฉียดฉิว
คำที่เกี่ยวข้อง: near , be almost
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนั้นราคาเฉียด 10 ล้าน
v pass closely
คำอธิบาย: ผ่านในระยะใกล้ชิด
คำที่เกี่ยวข้อง: just graze , just miss , scrape
ตัวอย่างประโยค: รถคันนั้นเฉียดประตูบ้านเราแทบทุกวัน

คำที่มี "เฉียด" ในคำ


เฉียดกราย v pass
ความหมายเหมือนกับ: เฉียด
ตัวอย่างประโยค: คุณล้ำไม่เคยเฉียดกรายมาดูบ้านหลังนั้นเลย นับแต่หันหลังไปจากคุณจุ๋ม

เฉียดฉิว v approach
ความหมายเหมือนกับ: เฉียด , ฉิวเฉียว , เกือบ , จวนจะ
ตัวอย่างประโยค: ทีมเราเฉียดฉิวจะได้ชัยชนะอยู่แล้วถ้าไม่โดนโกงซะก่อน

เฉียดฟ้า adv as high as the sky
ความหมายเหมือนกับ: เท่าฟ้า , เสมอฟ้า

เฉียดฟ้า adv as high as the sky
ความหมายเหมือนกับ: เท่าฟ้า , เสมอฟ้า

เฉียดฟ้า adv as high as the sky
ความหมายเหมือนกับ: เท่าฟ้า , เสมอฟ้า

ฉิวเฉียด adv narrowly
ความหมายเหมือนกับ: เกือบ , หวุดหวิด , เฉียดฉิว
ตัวอย่างประโยค: เขาเจาะดึงคะแนนสนับสนุนจากส.ส. กลุ่มต่างๆ ได้เป็นเสียงข้างมากอย่างฉิวเฉียดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top