เฉียง

ภาษาอังกฤษ


adv askew
ความหมายเหมือนกับ: เบน , เฉ
คำที่เกี่ยวข้อง: obliquely , slantingly
คำตรงข้าม: ตรง
ตัวอย่างประโยค: พ่อเฒ่านั่งคุกเข่า เอาผ้าขาวม้าพาดเฉียงไหล่ ประนมมือ เอ่ยเอื้อนบทสวดด้วยเสียงอันสดใส