เฉิดฉาย

ภาษาอังกฤษ


v be bright
ความหมายเหมือนกับ: เฉิดฉัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be beautiful , be glorious , be lively , be exquisite , be radiant
ตัวอย่างประโยค: เธอเฉิดฉายมากเมื่ออยู่บนเวที
adv brightly
ความหมายเหมือนกับ: เฉิดฉัน
คำที่เกี่ยวข้อง: beautifully , gloriously , exquisitely
ตัวอย่างประโยค: งานคืนนี้ดูมีสีสันเมื่อมีการโชว์นางแบบสวยๆ มาเดินเฉิดฉายบนเวที