เฉลียง

ภาษาอังกฤษ


adv slantingly
ความหมายเหมือนกับ: เฉียง
คำที่เกี่ยวข้อง: slantwise , diagonally
ตัวอย่างประโยค: พระท่านบอกให้เอาตะกรุดพิสมรผูกข้อมือ หรือผูกเฉลียงบ่าไว้ การผูกตะกรุดพิสมรเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
n veranda
คำที่เกี่ยวข้อง: balcony , verandah
ตัวอย่างประโยค: กลางคืนครอบครัวเราชอบยืนรับลมที่เฉลียง