เฉยๆ

ภาษาอังกฤษ


adv quietly
คำที่เกี่ยวข้อง: silently
คำตรงข้าม: อึกทึก , ครึกโครม
v be quiet
ความหมายเหมือนกับ: เงียบ , นิ่งเงียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: be silent , be calm
คำตรงข้าม: โวยวาย , เอะอะโวยวาย , กระโตกกระตาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top