เฉยเมย

ภาษาอังกฤษ


v be indifferent
ความหมายเหมือนกับ: ละเลย , เพิกเฉย
คำที่เกี่ยวข้อง: disregard , remain inactive , sit by , be unconcerned , be passive
คำตรงข้าม: ใส่ใจ , สนใจ
ตัวอย่างประโยค: เขายังคงเฉยเมย ไม่ยินดียินร้ายต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ
adj indifferent
ความหมายเหมือนกับ: ละเลย , เพิกเฉย
คำที่เกี่ยวข้อง: unconcerned , passive
คำตรงข้าม: ใส่ใจ , สนใจ
ตัวอย่างประโยค: ทีท่าเฉยเมยของเขาสร้างความพลุ่งพล่านต่อฝ่ายตรงกันข้ามได้เป็นอย่างมาก