เฉพาะเจาะจง

ภาษาอังกฤษ


adv specifically
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะ , เจาะจง
คำที่เกี่ยวข้อง: specially
ตัวอย่างประโยค: โดยมากโปรแกรมตรวจหาเหล่านี้จะรู้จักเจ้าไวรัสเฉพาะเจาะจงเป็นตัวๆ ไป
v specify
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะ , เจาะจง , ระบุ
คำที่เกี่ยวข้อง: be specific
ตัวอย่างประโยค: ที่ผมทำเรื่องร้องไปนั้นไป เป็นการร้องไปแบบเลื่อนลอย ไม่เฉพาะเจาะจงว่าหน่วยไหนมีการโกงเท่าไรๆ