เฉพาะหน้า

ภาษาอังกฤษ


adj urgent
คำอธิบาย: ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น และจำเป็นจะต้องดำเนินการตามความเหมาะสมทันที
ความหมายเหมือนกับ: ด่วน
ตัวอย่างประโยค: ศูนย์นี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
adv at hand
คำอธิบาย: ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น และจำเป็นจะต้องดำเนินการตามความเหมาะสมทันที
ความหมายเหมือนกับ: ด่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: urgently
ตัวอย่างประโยค: การศึกษานอกระบบก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างอาชีพให้เตรียมคนเฉพาะหน้า เพื่อรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

คำที่มี "เฉพาะหน้า" ในคำ


ปัญหาเฉพาะหน้า n facing problem
คำอธิบาย: ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ และจะต้องรีบแก้ไขให้ทันท่วงที
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลในขณะนี้ก็คือเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทุกขณะ

แก้เหตุการณ์เฉพาะหน้า v save one´s faceค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top