เจ๋ง

ภาษาอังกฤษ


v be great
คำอธิบาย: ทำได้เด่นหรือทำดีเลิศอย่างมีความสามารถ
ความหมายเหมือนกับ: แจ๋ว , เยี่ยม , เก่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: cool , smart , excellent , outstanding , exceptional
ตัวอย่างประโยค: ถ้าพวกมันเจ๋งมากนัก ก็มาสู้กับพวกเราสักตั้ง