เจ้าปู่

ภาษาอังกฤษ


n aged man adored by people
คำอธิบาย: ผู้เฒ่าที่คนเคารพนับถือ
ความหมายเหมือนกับ: ปู่เจ้า