เจ้าตำรับ

ภาษาอังกฤษ


n originator
คำอธิบาย: ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตำรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: creator , initiator , founder , inventor , father
ตัวอย่างประโยค: ลัทธิมาร์กซผู้เป็นเจ้าตำรับสังคมนิยมกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top