เจ้าของ

ภาษาอังกฤษ


n owner
คำอธิบาย: ผู้มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน, ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ครอบครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: proprietor , proprietress
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นเจ้าของกิจการสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

คำที่มี "เจ้าของ" ในคำ


เจ้าของที่ดิน n landowner
คำอธิบาย: ผู้ที่มีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินแห่งนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของที่
ตัวอย่างประโยค: หากพื้นที่บ้านโนนจันทร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ก็ให้กฟผ. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่เจ้าของที่ดินเดิม

เจ้าของกิจการ n proprietor
คำอธิบาย: ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองใช้สอยประโยชน์ ในการงานที่ตนประกอบ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าของกิจการส่งออกเสื้อผ้าไปต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง

เจ้าของงาน n host
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าภาพ
คำตรงข้าม: แขก
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเสนอการออกแบบนี้เพื่อให้เจ้าของงานรับรอง

เจ้าของเดิม n original owner
ตัวอย่างประโยค: เขาได้ห้องทำงานใหม่ห้องหนึ่งซึ่งเจ้าของเดิมยอมโยกย้ายไปนั่งทำงานที่อื่น

เจ้าของภาษา n native speaker
คำอธิบาย: คนที่พูดภาษาใดภาษาหนึ่งตั้งแต่เกิดเรียกว่าคนนั้นเป็นเจ้าของภาษา
ตัวอย่างประโยค: นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาภาษาทั่วไปจะได้ข้อมูลส่วนใหญ่จากการซักถามเจ้าของภาษา

เจ้าของร้าน n shopkeeper
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เถ้าแก่
คำตรงข้าม: ลูกค้า
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของร้านแถวนี้ไม่ต้องการให้รถจอดข้างหน้าร้าน

เจ้าของบ้าน n house-owner
คำอธิบาย: ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: แขก , ผู้มาเยือน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของบ้านหลายท่านต้องการขายบ้านที่ราคาแพงขึ้นกว่าเดิมที่เคยซื้อ

เจ้าของที่ n landowner

เจ้าของทุน n capitalist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ลงทุน

เจ้าของห้าง n proprietor
ความหมายเหมือนกับ: เถ้าแก่

เป็นเจ้าของ v possess
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชนะจะเป็นเจ้าของเงินรางวัลมหาศาล

ความเป็นเจ้าของ n possession
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของ
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินผืนนี้มีคนแสดงความเป็นเจ้าของจำนวน 5 คนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top