เจ็บปวด

ภาษาอังกฤษ


v pain
คำอธิบาย: รู้สึกเจ็บใจเพราะผิดหวัง
ความหมายเหมือนกับ: ปวด , เจ็บ
คำที่เกี่ยวข้อง: ache , sore , suffer , hurt
ตัวอย่างประโยค: สามีจะต้องไปอยู่เคียงข้างยามคลอดเพื่อจะได้เห็นใจภรรยาว่าเจ็บปวดแค่ไหน
adj hurt
คำอธิบาย: รู้สึกเจ็บใจเพราะผิดหวัง
ความหมายเหมือนกับ: ปวดร้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: offended , bitter , painful , distressful
ตัวอย่างประโยค: คำแถลงการณ์นี้กลั่นออกมาจาก ประสบการณ์ตรงอันเจ็บปวด