เจ็บปวด

ภาษาอังกฤษ


v pain
คำอธิบาย: รู้สึกเจ็บใจเพราะผิดหวัง
ความหมายเหมือนกับ: ปวด , เจ็บ
คำที่เกี่ยวข้อง: ache , sore , suffer , hurt
ตัวอย่างประโยค: สามีจะต้องไปอยู่เคียงข้างยามคลอดเพื่อจะได้เห็นใจภรรยาว่าเจ็บปวดแค่ไหน
adj hurt
คำอธิบาย: รู้สึกเจ็บใจเพราะผิดหวัง
ความหมายเหมือนกับ: ปวดร้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: offended , bitter , painful , distressful
ตัวอย่างประโยค: คำแถลงการณ์นี้กลั่นออกมาจาก ประสบการณ์ตรงอันเจ็บปวด

คำที่มี "เจ็บปวด" ในคำ


เจ็บปวดรวดร้าว v be in anguish
คำอธิบาย: รู้สึกเจ็บทางใจเมื่อได้รับความทุกข์ใจเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: เจ็บปวด , ปวดร้าว
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสกับการถูกกระทำครั้งนั้น

ความเจ็บปวด n painful
ความหมายเหมือนกับ: ความเจ็บ
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดเมื่อหมอผ่าเอากระสุนออก

ความเจ็บปวดรวดร้าว n affliction
คำอธิบาย: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ
ความหมายเหมือนกับ: ความเจ็บช้ำน้ำใจ , ความปวดร้าวใจ
คำตรงข้าม: ความสุข , ความยินดี , ความปลื้มปิติ
ตัวอย่างประโยค: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวังค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top