เจี๊ยะ

ภาษาอังกฤษ


v eat
ความหมายเหมือนกับ: กิน , ฉัน , แดก , เสวย , ฟาด , เขมือบ , ทาน , บริโภค , ยัด , สวาปาม

คำที่มี "เจี๊ยะ" ในคำ


แป๊ะเจี๊ยะ n additional charges
ความหมายเหมือนกับ: เงินกินเปล่า
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนรัฐบาลดังๆ บางโรงเก็บค่าแป๊ะเจี๊ยะสูงกว่าโรงเรียนเอกชนด้วยซ้ำค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top