เจี๊ยะ

ภาษาอังกฤษ


v eat
ความหมายเหมือนกับ: กิน , ฉัน , แดก , เสวย , ฟาด , เขมือบ , ทาน , บริโภค , ยัด , สวาปาม