เจียน

ภาษาอังกฤษ


adv nearly
ความหมายเหมือนกับ: จวน , เกือบ
คำที่เกี่ยวข้อง: almost , on the verge of
ตัวอย่างประโยค: นกตัวนั้นถูกขังไว้ในกรงให้หิวเจียนตาย
v trim
คำอธิบาย: ตัด ขลิบ หรือเฉือนให้ไปตามแนวหรือให้ได้รูปตามที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: ตัด , เล็ม , เฉือน
คำที่เกี่ยวข้อง: cut , peel , prune
ตัวอย่างประโยค: คุณย่าเจียนใบตองเพื่อเตรียมไว้สำหรับห่อขนม