เจาะจงชื่อ

ภาษาอังกฤษ


v mention by name
ความหมายเหมือนกับ: ออกชื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: specify , name


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top