เจตนาร้าย

ภาษาอังกฤษ


n bad faith
คำตรงข้าม: เจตนาบริสุทธิ์
v have a malicious intention
ความหมายเหมือนกับ: คิดร้าย , มุ่งร้าย , พยาบาท , อาฆาต , ปองร้าย , จองเวร , มุ่งร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: bear malice , wish to harm
คำตรงข้าม: ประสงค์ดี , เจตนาดี