เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์

ภาษาอังกฤษ


n pagoda
คำที่เกี่ยวข้อง: sacred-stupa