เงื่องหงอย

ภาษาอังกฤษ


adv slothful
คำอธิบาย: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
ความหมายเหมือนกับ: เซื่องๆ , เฉื่อยชา , ซึมเซา , เซื่องซึม
คำที่เกี่ยวข้อง: sluggish , slow , inactive , tardy , indolent
คำตรงข้าม: ว่องไว , กระฉับกระเฉง , กระตือรือร้น
ตัวอย่างประโยค: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top