เงินสด

ภาษาอังกฤษ


n cash
คำอธิบาย: ตัวเงินที่มีอยู่ อาจจ่ายได้ทันที, เงินที่ชำระให้ทันทีเมื่อซื้อหรือขายกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: coins , bills , hard cash , petty cash
คำตรงข้าม: เงินผ่อน
ตัวอย่างประโยค: ระบบย่อยเงินสดจะพิมพ์ใบนำฝากและเช็คความถูกต้องอีกครั้งหลังจากนำเงินฝากเรียบร้อยแล้ว

คำที่มี "เงินสด" ในคำ


ขายเงินสด v sell on cash
คำตรงข้าม: ขายผ่อน , ขายเงินเชื่อค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top