เงาะป่า

ภาษาอังกฤษ


n Tetrastigma campylocarpum
ความหมายเหมือนกับ: กระโปรงทอง , เถาเงาะ , กะทกรก , หญ้ารกช้าง , เถาสิงโต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top