เงยขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v nod
คำที่เกี่ยวข้อง: raise , rear