เค้าเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


n plot
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: โครงเรื่อง , เค้าโครง
คำที่เกี่ยวข้อง: storyline , plotline
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับเอาเค้าเรื่องมาจากเรื่องจริง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top