เค็ม

ภาษาอังกฤษ


v be stingy
คำอธิบาย: ไม่ยอมเสียเปรียบใคร
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เหนียว , ขี้ตืด
คำที่เกี่ยวข้อง: be niggardly , be miserly , be parsimonious
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของบ้านเช่าเค็มมาก สลึงเดียวยังเอาเลย
adj salted
คำอธิบาย: มีรสอย่างเกลือ
คำที่เกี่ยวข้อง: salty , saline
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครรับเลือกตั้งนำปลาทูเค็มไปแจกชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
v salt
คำอธิบาย: มีรสอย่างเกลือ
คำที่เกี่ยวข้อง: be saline , be salty , be salted
ตัวอย่างประโยค: ปลาแห้งตัวนั้นเค็ม ส่วนปลาตัวนี้จืด