เคียง

ภาษาอังกฤษ


adv closely
คำอธิบาย: ชิดกันโดยเรียงข้าง
ความหมายเหมือนกับ: เคียงคู่ , เคียงข้าง , ใกล้ , ใกล้ชิด
คำที่เกี่ยวข้อง: near , adjacently
คำตรงข้าม: ห่าง , ห่างไกล
ตัวอย่างประโยค: เจ้าบ่าวเดินเคียงเจ้าสาวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวคำขอบคุณ