เคว้งคว้าง

ภาษาอังกฤษ


v drift
คำอธิบาย: อาการที่หมุนลอยไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: คว้าง , คว้างเคว้ง , เลื่อนลอย , ไร้จุดหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: float , wander
คำตรงข้าม: มีเป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อครอบครัวแตกแยกเด็กๆ ก็เคว้งคว้างไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร
adv adrift
คำอธิบาย: ไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: ไร้จุดหมาย , เลื่อนลอย
คำที่เกี่ยวข้อง: drifting , aimlessly , ramdomly , purposelessly
คำตรงข้าม: มีเป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค: เรื่องราวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในสังคมที่กำลังมีปัญหาและคนมีสภาพจิตใจที่ลอยเคว้งคว้าง