เคล้น

ภาษาอังกฤษ


v massage
คำอธิบาย: บีบเน้นไปมา
ความหมายเหมือนกับ: นวด , คลึง , บีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: rub , knead
ตัวอย่างประโยค: ชายชรารู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวจึงนอนให้หลานชายบีบเคล้นตามลำขาและน่อง