เครื่องหอม

ภาษาอังกฤษ


n perfumery
คำที่เกี่ยวข้อง: perfume , incense
n cosmetics
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องประทินโฉม , เครื่องประทินผิว
คำที่เกี่ยวข้อง: make-up
n fragrant
ความหมายเหมือนกับ: ของหอม
คำที่เกี่ยวข้อง: aroma , scent
n perfume
ความหมายเหมือนกับ: ของหอม , เสาวคันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: fragrance , aroma
n perfume
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องสำอาง
คำที่เกี่ยวข้อง: cosmetic , perfumery
n gum benjamin
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องร่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: gum benzoin
n perfumery