เครื่องปรุง

ภาษาอังกฤษ


n seasoning
คำอธิบาย: สิ่งที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นต้น เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องแกง
คำที่เกี่ยวข้อง: condiment , ingredient , flavouring
ตัวอย่างประโยค: การทำแกงจืดนั้นก็มีเครื่องปรุงไม่มาก