เครื่องประทินผิว

ภาษาอังกฤษ


n cosmetics
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องประทินโฉม , เครื่องหอม
คำที่เกี่ยวข้อง: make-up