เครื่องบันทึกเสียง

ภาษาอังกฤษ


n tape recorder
คำอธิบาย: เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่นบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง
หน่วยนับ: เครื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: recording device , recorder , audiotape
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของ เขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top