เครื่องทอผ้า

ภาษาอังกฤษ


n look
คำอธิบาย: เครื่องสำหรับทอผ้า
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: หูก
คำที่เกี่ยวข้อง: weaving machine
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายสั่งเครื่องทอผ้ามาใหม่อีก 10 เครื่อง เพื่อผลิตให้ทันกับยอดสั่งซื้อ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top