เข้าแถว

ภาษาอังกฤษ


v stand in row
คำอธิบาย: ยืนเรียงกันเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: line up , queue up
คำตรงข้าม: แตกแถว
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนต้องเข้าแถวหน้าเสาธงเวลา 8.00 น. ทุกวัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top