เข้าอยู่

ภาษาอังกฤษ


v be possessed
ความหมายเหมือนกับ: สึง , อยู่ , อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: haunt