เข้าหา

ภาษาอังกฤษ


v meet
คำอธิบาย: ไปให้ผู้ใหญ่เห็นหน้าอย่างอ่อนน้อม
ความหมายเหมือนกับ: เข้าพบ
คำที่เกี่ยวข้อง: call on , see
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอความเห็นใจ
v sneak
คำอธิบาย: ลอบเข้าห้องหญิงเพื่อการชู้สาว
ตัวอย่างประโยค: คุณผู้ชายเข้าหาสาวใช้คนใหม่โดยที่คุณผู้หญิงไม่รู้

คำที่มี "เข้าหา" ในคำ


โผเข้าหา v throw oneself on
คำอธิบาย: อาการอ้าแขนโถมตัวเข้าหา
ความหมายเหมือนกับ: กระโจนหา , โจนเข้าหา , ถลาเข้าหา
ตัวอย่างประโยค: ฉันโผเข้าหาแม่ด้วยความดีใจที่ได้พบกัน หลังจากที่ไม่พบกันมาเกือบ 5 ปี

โจนเข้าหา v throw oneself on
ความหมายเหมือนกับ: กระโจนหา , ถลาเข้าหา

ถลาเข้าหา v throw oneself on
ความหมายเหมือนกับ: กระโจนหา , โจนเข้าหา

วิ่งเข้าหา v rush
ความหมายเหมือนกับ: รี่เข้าใส่ , พุ่งเข้าใส่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top