เข้ารูปเข้ารอย

ภาษาอังกฤษ


v put on the right track
คำอธิบาย: ถูกกับแบบแผน
ความหมายเหมือนกับ: เข้าที่ , เข้าที่เข้าทาง
ตัวอย่างประโยค: โครงการนี้เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นเพราะมีผู้รู้คอยให้คำปรึกษา