เข้มแข็ง

ภาษาอังกฤษ


v be vigorous
คำอธิบาย: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
ความหมายเหมือนกับ: อดทน , แข็งแกร่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be strong
คำตรงข้าม: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องเข้มแข็งเข้าไว้ มีคนอีกหลายคนที่รอเธออยู่

คำที่มี "เข้มแข็ง" ในคำ


ความเข้มแข็ง n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแรง , ความแข็งแกร่ง
คำตรงข้าม: ความอ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความ เข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง

ไม่เข้มแข็ง adj weak
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนแอ , ใจเสาะ
คำตรงข้าม: เข้มแข็ง , หนักแน่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top