เข้มแข็ง

ภาษาอังกฤษ


v be vigorous
คำอธิบาย: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
ความหมายเหมือนกับ: อดทน , แข็งแกร่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be strong
คำตรงข้าม: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องเข้มแข็งเข้าไว้ มีคนอีกหลายคนที่รอเธออยู่