เข้ม

ภาษาอังกฤษ


v be deep (for colour)
คำอธิบาย: มีสีแก่หรือจัดมาก, (มักใช้แก่สี)
ความหมายเหมือนกับ: แก่ , แก่จัด
คำที่เกี่ยวข้อง: be dark
คำตรงข้าม: อ่อน
ตัวอย่างประโยค: สีของผิวหนังบริเวณแขนมักจะเข้มกว่าส่วนอื่นของร่างกาย
adj dark
คำอธิบาย: ที่มีสีแก่หรือจัดมาก
ความหมายเหมือนกับ: แก่ , แก่จัด
ตัวอย่างประโยค: บรรยากาศส่วนใหญ่ของภาพเป็นเงาเข้มผืนใหญ่