เขียน

ภาษาอังกฤษ


v write
คำอธิบาย: ขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข, ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: จด , เขียนหนังสือ
คำที่เกี่ยวข้อง: trace
ตัวอย่างประโยค: อย่าให้เขาเขียนเลย สงสารคนอ่าน