เขมือบ

ภาษาอังกฤษ


v swallow
คำอธิบาย: กินมูมมาม, กลืนกินอย่างตะกละ
ความหมายเหมือนกับ: กิน , ยัด , สวาปาม
คำที่เกี่ยวข้อง: gulp down , devour , engulf
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ ของผมมักจะเขมือบขนมทุกอย่างที่ขวางหน้าหลังจากกลับจากโรงเรียน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top