เก่าคร่ำคร่า

ภาษาอังกฤษ


adj antique
ความหมายเหมือนกับ: เก่าแก่ , คร่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: antiquated , very old