เก่งกล้า

ภาษาอังกฤษ


adj brave
คำอธิบาย: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
ความหมายเหมือนกับ: เก่งกล้าสามารถ , หาญกล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: courageous , fearless , audacious , daring , bold
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , ขลาด
ตัวอย่างประโยค: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว

คำที่มี "เก่งกล้า" ในคำ


เก่งกล้าสามารถ adj brave
ความหมายเหมือนกับ: หาญกล้า
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , ขลาด

ความเก่งกล้า n courage
คำอธิบาย: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: ความกล้า , ความองอาจ , ความห้าวหาญ , ความเก่งกาจ
คำตรงข้าม: ความขลาด , ความกลัว
ตัวอย่างประโยค: ความเก่งกล้าสามารถของเขามีหลายประการค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top