เก่งกล้า

ภาษาอังกฤษ


adj brave
คำอธิบาย: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
ความหมายเหมือนกับ: เก่งกล้าสามารถ , หาญกล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: courageous , fearless , audacious , daring , bold
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , ขลาด
ตัวอย่างประโยค: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว