เก็บ

ภาษาอังกฤษ


v keep
คำอธิบาย: เอาเข้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: take in , put away
ตัวอย่างประโยค: เมื่อหยิบหนังสือมาจากชั้น ควรนำไปเก็บไว้ที่ชั้นตามเดิม เพื่อความเป็นระเบียบ
v collect
คำอธิบาย: รวบรวมไว้
ความหมายเหมือนกับ: สะสม , รวบรวม
คำที่เกี่ยวข้อง: gather , keep , pick up , save
ตัวอย่างประโยค: เราพยายามให้มีการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำไว้ทำฝนเทียม
v pick
คำอธิบาย: เอาไปหรือเอามาจากที่
คำที่เกี่ยวข้อง: pluck , gather
ตัวอย่างประโยค: แตงกวาที่วางขายอยู่ในกระจาดนี้ เพิ่งเก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี้
v preserve
คำอธิบาย: รักษาไว้
ความหมายเหมือนกับ: รักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: store , keep , conserve , maintain
ตัวอย่างประโยค: กระติกน้ำร้อนชนิดนี้สามารถเก็บความร้อนได้นานถึง 24 ชั่วโมง